Plan managerial an scolar 2020 – 2021

Obiectivele Generale Ale Şcolii Gimnaziale Nr.1 Bistrita Birgaului Pentru Anul Şcolar 2020-2021

 

  1. Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale) şi respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor;
  2. Modul de aplicare a Curriculumului Naţional, dezvoltarea şi aplicarea Curriculumului Naţional, dezvoltarea şi aplicarea Curriculumului la Decizia Şcolii în dezvoltarea locală şi calitatea activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar;
  3.  Activitatea bibliotecii şcolare
  4.  Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportate la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare);
  5.  Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere, orientare şcolară, asistenţă individualizată) respectând principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse;
  6.  Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală;
  7.  Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învăţământ;
  8. Optimizarea și modernizarea activității didactice la toate disciplinele de învăţământ și la toate ciclurile/nivelele de învățământ.
Acest site utilizează cookies pentru o mai bună funcționare și optimizare. Vă rugăm să vă exprimați acceptul sau refuzul cu privire la acest aspect. Vă mulțumim! AcceptăCiteste mai multRespinge
Protecția Datelor Personale