CERERE PENTRU BURSĂ STUDIU

Anexez următoarele documente:
• Copie CI ale tuturor membrilor familiei sau certificate de naștere pentru minori
• Adeverințe elevi/studenți pentru frati/surori cu precizări referitoare la bursele primite în perioada specificată
• Adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasăsalariul net pe ultimele 3 luni sau după caz:talon pensie, ajutor somaj,etc) sau declarație notarială pentru cei care nu au venituri
• Adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru părinți /membrii de familie apți de muncă
• Alte venituri:pensie de urmaș, pensie de întreținere a minorului,alocație de stat, alocație suplimentară, venituri din chirii, din dividende sau alte venituri
• Alte documente justificative.

 
 

 

Acest site utilizează cookies pentru o mai bună funcționare și optimizare. Vă rugăm să vă exprimați acceptul sau refuzul cu privire la acest aspect. Vă mulțumim! AcceptăCiteste mai multRespinge
Protecția Datelor Personale