Şcoala Gimnazială Bistriţa Bârgăului

Organizarea și desfășurarea activităților de formare de tip mentoral

Organizarea și desfășurarea activităților de formare de tip mentoral, la nivelul comunităților de învățare, realizate în cadrul proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587- Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar, prin programele de formare PROF III și PROF IV, activitățile de suport didactic și metodic …

Şcoala Gimnazială Bistriţa Bârgăului

CERERE PENTRU BURSĂ STUDIU

Anexez următoarele documente: • Copie CI ale tuturor membrilor familiei sau certificate de naștere pentru minori • Adeverințe elevi/studenți pentru frati/surori cu precizări referitoare la bursele primite în perioada specificată • Adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să …

Şcoala Gimnazială Bistriţa Bârgăului

CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL

Anexez următoarele documente: • Copie CI ale tuturor membrilor familiei sau certificate de naștere pentru minori • Adeverințe elevi/studenți pentru frati/surori cu precizări referitoare la bursele primite în perioada specificată • Adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să …

Acest site utilizează cookies pentru o mai bună funcționare și optimizare. Vă rugăm să vă exprimați acceptul sau refuzul cu privire la acest aspect. Vă mulțumim! AcceptăCiteste mai multRespinge
Protecția Datelor Personale